Stressihormoni. Väestöpolitiikka, tilastokorjaus.

Stressihormoni-kortisoli-tasot kohoavat tilastollisesti väentiheyden kohotessa. Kaupungit ovat ongelma-alueita. Suurkaupungit vielä pahemmin. Suomen väestöpolitiikan tuloksen kehkeytyminen näkyy kansanterveystilastojen kulussa. Varsinkin se näkyy, jos korjaamme tilaston sillä, että ennen ei tiedetty, että vehnä, sokeri ja kastikkeeksi paistetut vehnäjauhot ovat niin epäterveellisiä, kuin ovat. Nykyään tämä tieto tekee leviämistään väestöön. Siksi näyttääkin siltä, että sairastelevuus olisi vähentynyt, ja

Lue lisää

Realismi, reaalivelkaantuminen, reaaliköyhtyminen

Kultakin vaadittakoon kykyjensä mukaan, samoin palkka ja valta. Sipilää syytetään väärin hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta. Hänen resursseillaan ei olisi parempaan pystynyt. Hänelle pitää antaa suuri kiitos raadannasta meidän hyväksi ja realismissa. Sensijaan meidän tulee syyttää hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta demokratiaa, joka on taas, niin kuin aina, tehnyt jokaisen osalta ja yhteiskuntana hierarkiamme väärin. Myös liian korkean hierarkian. Sekä väärään

Lue lisää

Demokratiakin on pitkälle viety utopia

Suuri osa väestöstä on nuoruutensa menettäneitä. Sillä perusteella, ja demokratian enemmistöläisyydellään, he vaativat, että heidän täytyy saada korvaukseksi rahaa ja valtaa. Jos he ovat mielenterveitä, he saavatkin rahaa ja valtaa. Siis muiden rahat ja vallan. Niinpä meillä on hyvin lujaan juurtunut eriarvoisuus, monin tavoin, monisuuntaisesti. Kun vaaditaan demokraattisuutta, vaaditaan jotakin sellaista, mitä ei ennestään ole.

Lue lisää

Väkiluku-asia etenkin näin Äitienpäivänä

Marylandin yliopiston ja Yhdysvaltain maatalousministeriön tutkijat löysivät vihdoin kattavan selityksen siihen, miksi mehiläisten joukkokuolemat (Colony Collapse Disorder) yleistyivät viime vuosina. Jo pelkästään USA:ssa mehiläisten merkitys on valtava koska ne pölyttävät 130 eri viljelykasveja ja pölytyksen myönteinen satovaikutus arvioidaan vuositasolla noin 15 miljardin dollarin arvoiseksi. Vaikuttaa siltä, että EU:n väliaikainen neonikotinoidi-kielto on riittämätön ja ehkä vääräkin,

Lue lisää

Osanottoni presidentti Koiviston kuoleman suruun

Osanottoni presidentti Koiviston kuoleman suruun. Presidentti Koivisto on kuukausi sitten siirtynyt hoitokoti hoitoon ja viikko sitten siirretty saattohoitoon. Saattohoidon tarkoitus ei enää ollut Koiviston parantaminen, vaan ainoastaan tehdä hänen olostaan mukava. Nyt aamun 7-Uutisissa kerrottiin, että Koivisto on kuollut. Osanottoni suruun. Tiesin aina, että vasemmistosta tulee ennenpitkää Tasavallan presidentti. Pelkäsin aina pahinta, Sorsaa, tai jotakuta

Lue lisää

Aikuiskasvatustiede. Evoluutio.

Lehtisaliin syvennyin taas. Tiedelehdistä Aikuiskasvatustieteen lehti kirjoittaa, että ihmiset on alkaneet huomaamaan, että kulutus kääntyy heitä vastaan. Ja ei perusta vahvaa taloutta. Voima on ”ideologioissa” eikä heikkenevissä tuotteissa. Samalla kun yhä pienenevä äänekkäiden joukko uhoaa kasvutaloutta, suuri kansa alkaa kodeissaan tuottaan reaaliarvoja ja edeten markkinoille. Reaalinen nousee vahvistuu suurissa kansan riveissä. Multa: Tämä suuri kansa

Lue lisää

Väkilukuasiat. Psykoanalyysi.

Aamun Yle Radio 1 Uutisohjelmat ja uutisen omaiset ohjelmat. Paljon puhetta niistä ongelmista, jotka on aiheuttanut, ja joita pahentaa, liian suuri väkiluku ja väestönkasvu, ja nyt jo sitten tämän tilanteen pitkittyminenkin vielä. Ongelmat lisääntyy eksponentiaalisesti. Koska luonto ei polvistu ihmisen tyhmyyden edessä, jousto tulee muualta, maapalloihmisen henkisyyden surkastumisena. Kuitenkin aamun mittaa radion esittämät kymmenet syytöksenomaiset

Lue lisää

”Kauniita puhuminen”, tuhoisat seuraukset

Eräs korkea-arvoinen henkilö, jonka nimeä ja vakanssia en muista enää, esitteli katederilta maaliskuussa, että vallalle tulleesta ranagistuksettomuuden kulttuurista on ja tulee tuhoisat seuraukset. Tämä tapahtui Ulkominsteriön Kansalaisyhteiskuntaseminaarissa Säätytalolla. Minä olen esittänyt tätä asiaa jo pitkään. Maan asiat menee yhä pahemmin pieleen, kun asioita hoidetaan ”kauniita puhumalla”. Vaadin selviin rikos-asioihin, kuten tapahtuneeseen väkivaltaan, rikostutkinnan, syyttämisen, tuomitsemisen

Lue lisää

Kehitysmaat, Itä-Suomi, Venäjän Karjala

Hygienia, terveys, vallan lopettaminen Itä-Suomessa on luteita tilastollisesti erittäin paljon enemmän, kuin Etelä-Länsi Suomessa. Ennenvanhaan Itä-Suomalaiset olivat tällaisten eri asioitten takia alemmuudentunteisia ja Etelä-Länsisuomalaiset ylpeitä pilkaten Itä-Suomalaisia. Tämä psykologis-sosiologinen tilanne on kääntymässä päälaelleen, sillä sekä luonnontieteissä, että lääke- ja ihmistieteissä on todettu kaikissa, että Itä-Suomalaiset sairastelee näistä kaikista erilaisista tällaisista syistä paljon vähemmän, ja Etelä-Länsisuomalaiset

Lue lisää

Luonnonfilosofian Seuran luennnolta 2.5.2017

Vaikutelmia Luonnonfilosofian Seuralta 2.5.2017 Luennoimassa Ismo T Koponen, fysiikan filosofi, tieteen filosofi. Fanc. Baconis: Monet matkaavat. Tieto lisääntyy. Tieteellisen ajattelun juuret 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun alussa ”Tieteellisen valankumouksen” ajoissa. Fysiikka on ollut itsenäinen tiede 1700-luvulta alkaen. Tästä eteenpäin teksti on suureksi osaksi sitä, mitä minä ymmärsin luennon tarkoittaneen. Ei siis suoraa lainausta Koposelta. Tietääkö ihminen

Lue lisää